Pelayanan perpustakaan yang lazim ialah peminjaman bahan pustaka

 

Bergantung  pada  besar   kecilnya   perpustakaan,  selain  itu   terdapat

 

pelayanan yang lain :  yakni  perujukan,  silang  layan,  pandang dengar

 

jasa  kesiagaan informasi dan pendidikan pengguna.

 

    Pelayanan dapat dilakukan secara manual atau dengan bantuan kom

 

puter, dalam usaha melayani pengguna, perpustakaan mengatur koleksi

 

nya menurut tata pajan atau tata  lingkup, pada  perpustakaan   bertata

 

pajan, koleksi terpajan atau terbuka bagi pengguna sehingga   pengguna

 

dapat  langsung mengambil bahan pustaka yang diperlukannya dari rak

 

Sebaliknya, pada perpustakaan bertata lintup, koleksi tersimpan dalam

 

ruangan tertutup sehingga di perlukan bantuan petugas jika   pengguna

 

hendak menggunakan pustaka  yang diminatinya.

 

    Sistem pelayanan  perpustakaan  fakultas  ekonomi  unpas  Bandung

menggunakan  system   swalayan,   artinya  pengunjung  boleh  mencari   

 

sendiri   buku  atau  koleksi  yang  diperlukan di  dalam  rak,  kemudian

 

menyerahkannya  kepada petugas untuk di berikan  catatan  seperlunya

 

sebelum  di pinjam untuk dibawa pulang.

 

    Sehubungan dengan itu pengunjung /pemakai jasa perlu mengetahui

      

Prosedur peminjaman sbb :

 

a). Mencari koleksi buku yang  diperlukan  di  dalam  catalog  judul  dan

 

     pengarang yang tersedia .

 

b). Mencari buku atau bahan koleksi yang di perlukan berdasarkan kata

 

     log   judul   dan   pengarang   yang   tersusun   secara  Alfabetis   dan

 

     terkomputerisasi.

Iklan