Tambahan Katalog Jurnal Nasional

7190   Yogyakarta : UGM,   Vol.11. No. 1. Jan.   Jurnal Riset Akun  657/RIS/2008
    2008. 116 hal.;    .2008.    tansi Indonesia.  
    ill.; 25 Cm.      
    ISSN : 1410-6817      
         
7191   Yogyakarta : UGM,   Vol.11. No. 1. Jan.   Jurnal Riset Akun  657/RIS/2008
    2008. 116 hal.;    .2008.    tansi Indonesia.  
    ill.; 25 Cm.      
    ISSN : 1410-6817      
         
7192  Yogyakarta: UGM,   Vol.11. No. 2, Mei.   Jurnal Riset Akun  657/RIS/2008
    2008. 236 hal.; ill.;    . 2008.    tansi Indonesia.  
    25 Cm.      
    ISSN : 1410-6817      
         
7193  Yogyakarta: UGM,   Vol.11. No. 2, Mei.   Jurnal Riset Akun  657/RIS/2008
    2008. 236 hal.; ill.;    . 2008.    tansi Indonesia.  
    25 Cm.      
    ISSN : 1410-6817      
         
7194   Yogyakarta: UGM,   Vol. 11. No. 3. Sept   Jurnal Riset Akun  657/RIS/2008
    2008. 363 hal.; ill.;   . 2008.    tansi Indonesia.  
    25 Cm      
    ISSN : 1410-6817      
         
7195   Yogyakarta: UGM,   Vol. 11. No. 3. Sept   Jurnal Riset Akun  657/RIS/2008
    2008. 363 hal.; ill.;   . 2008.    tansi Indonesia.  
    25 Cm      
    ISSN : 1410-6817      
         
7196   Jakarta : Lembaga   Dwi Mingguan. Vol.  Indonesia Tax Revi   336/IND/2008
    Manajemen Forma   1/Edisi. 09/2008  ew. Dwi Mingguan  
    si, 2008.      
    80 hal.; ill.: 28 Cm      
    ISSN: 1829-5096      
         
7197   Jakarta : Lembaga   Dwi Mingguan. Vol.  Indonesia Tax Revi   336/IND/2008
    Manajemen Forma  1/Edisi.08/2008  ew. Dwi Mingguan  
    si, 2008.      
    80 hal.; ill.: 28 Cm      
    ISSN: 1829-5096      
         
7198   Bandung : Fak Tek  Volume. 10. No. 1.   Infomatek. Jurnal   658/INF/2008
    nik Unpas, 2008.   Maret, 2008.   Informatika,Mana  
    64 hal.; ill.; 27 Cm.     jemen dan Tekno-  
    ISSN: 1411-0865     logi.  
         
7199   Bandung: Fak Tek   Volume, 10. No. 2.   Infomatek. Jurnal   658/INF/2008
    nik Unpas, 2008.   Juni 2008.   Informatika,Mana  
    124 hal.; ill.: 27 Cm     jemen dan Tekno-  
    ISSN: 1411-0865     logi.  
         
7200   Bandung : Fak Tek   Volume,10. No. 3.   Infomatek. Jurnal   658/INF/2008
    nik Unpas, 2008.   September 2008   Informatika,Mana  
   196 hal.; ill.; 27 Cm     jemen dan Tekno-  
    ISSN: 1411-0865     logi.  
         
7201  Bandung :FE Univ   Vol. 7, No. 2, mei.   Jurnal Manajemen   658/MAN/2008
   Kristen Marana-   . 2008.    
   tha, 2008.192 hal.;      
   ill.; 26 Cm.      
   ISSN: 1411-9293      
Iklan